Namn: Göran Wahlström
Bostadsort: Brålanda
Telefonnummer: 070-384 29 00
E-post: goran@vastkonsult.se
Administration


Namn: Anders Augustsson
Bostadsort: Munkedal
Telefonnummer: 070-576 02 90
E-post: anders@vastkonsult.se
Jobbar med i huvudsak med projekteringsmätning och etablering av monitorering (med automatiserade totalstationer).
Erfarenhet: Bygg- och anläggningsingenjör, mer än 30 år i konsultbranschen som mätningsingenjör. Bl.a. broar, hus och industribyggnader, markarbeten, va-arbeten, fältmätning och vägbyggen.


Namn: Kjell Vestberg
Bostadsort: Skepplanda
Telefonnummer: 070-348 01 67
E-post: kjell@vastkonsult.se
Jobbar idag deltid med bygg- & anläggningsmätning
Erfarenhet: Bygg- och anläggningsingenjör med över 45 år i bygg- och anläggningsbranschen som arbetsledare, platschef, mätchef m.m. Erfarenhet av broar, hus och industribyggnader, markarbeten, tunnel och bergrumsarbeten, VA-arbeten och vägbyggen. Varit mätchef vid bygget av järnvägstunneln under Hallandsåsen.


Namn: Mikael Malmgren
Bostadsort: Myggenäs
Telefonnummer: 070-347 23 54
E-post: mikael@vastkonsult.se
Jobbar med i huvudsak kontroll & monitorerings mätning
Erfarenhet: Bygg och anläggningsingenjör, 20 år på stadsbyggnadskontor som mätningstekniker och utsättare. Bl.a. hus och industribyggnader, markarbeten, VA-arbeten och vägbyggen.


Namn: Jonas Guldbrand
Bostadsort: Västra Frölunda
Telefonnummer: 070-347 29 33
E-post: jonas@vastkonsult.se
Jobbar i huvudsak med bygg- & anläggningsmätning.
Erfarenhet: Mätare med över 30 år i bygg- och anläggningsbranschen. Bl.a. broar, hus och industribyggnader, markarbeten, VA-arbeten och vägbyggen.


Namn: Claes-Göran Söder
Bostadsort: Väne-Ryr, Vänersborgs kommun
Telefonnummer: 070-608 47 80
E-post: skuleboda@telia.com
Mätningsansvarig för UM02 – Uppföljningsmätningar.
Erfarenhet: Över 45 års branscherfarenhet. Arbetat som Mät- och kartansvarig på Vänersborgs kommun. Býggledare/Mät (Mätningsansvarig) hos TrV inom Bana Väg i Väst. Innehar behörighetstyp 1 (högsta) för mätningstekniska arbeten i TrV. Arbetat som MKB-ingenjör hos lantmäteriet. Även utbildad vägmästare.


Namn: Håkan Johansson
Bostadsort: Landvetter
Telefonnummer: 070-347 29 34
E-post: hakan@vastkonsult.se
Konsultchef
Erfarenhet: 8 år i byggbranschen varav 5 år som mätningsingenjör. Företrädelsevis projektering, administration och arbetsledning inom uppföljningsmätning. Även erfarenhet av mätning för mark, VA- och väg, Arbetat med arbetsledning i flera branscher.


Namn: Mauri Kukkonen
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 07
E-post: mauri@vastkonsult.se
Jobbar med i huvudsak kontroll & monitorerings mätning,
Erfarenhet: Precisionsavvägning, samt drift, underhåll och analys vid monitorering.


Namn: Ola Hallberg
Bostadsort: Nödinge
Telefonnummer: 070-576 02 94
E-post: ola@vastkonsult.se
Arbetar som projektledare för avvägningar på Västlänken
Erfarenhet: Precisionsavvägning, samt projektadministration. Tidigare konsult för administrativa datasystem.


Namn: Jonathan Lagerman
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-576 02 93
E-post: jonathan@vastkonsult.se
Jobbar med bygg- & anläggningsmätning.
Erfarenhet: Arbetat med inmätning/utsättning, relationsunderlag, modellering, 3D-scanning, precisionsavvägning m.m.


Namn: Dominador Limeta
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 24 96
E-post: dominador@vastkonsult.se
Jobbar med i huvudsak kontroll- & monitorerings mätning,
Erfarenhet: Precisionsavvägning, samt drift, underhåll och analys vid monitorering.


Namn: Ludvig Sydhagen
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 77
E-post: ludvig@vastkonsult.se
Jobbar i huvudsak med kontroll- & monitorerings mätning,
Erfarenhet: Precisionsavvägning på Västlänken, samt inmätning och utsättning inom entreprenad.


Namn: Peter Kinde
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 87
E-post: peter@vastkonsult.se
Teknikchef
Erfarenhet: Flertal anställningar inom svensk industri, bl.a. med inriktning ljud- och vibrationsmätning/kontroll. Agerar som extern lärare inom mätteknik, även inom andra teknikområden. Bl.a. gästföreläsningar på Chalmers. Arbetar bl.a. med 3D-modellering med fotogrammetri.


Namn: Simon Johansson
Bostadsort: Landvetter
Telefonnummer: 070-347 27 57
E-post: simon@vastkonsult.se
Jobbar med i huvudsak kontroll- & monitorerings mätning, samt 3D-modellering med fotogrammatri.
Erfarenhet: Precisionsavvägning, fotogrammatri, VA-inventering m.m.


Namn: Petra Lumagbas
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 83
E-post: petra@vastkonsult.se
Jobbar med i huvudsak kontroll- & monitorerings mätning,
Erfarenhet: Precisionsavvägning m.m.


Namn: Kåre Jacobsson
Bostadsort: Skövde
Telefonnummer: 070-347 26 56
E-post: kare@vastkonsult.se
Erfarenhet: jobbar med i huvudsak Bygg & Anläggningsmätning, 15 år i byggbranschen varav ca 10 år som mätningstekniker. Företrädelsevis erfarenhet av VA- och Väg, samt projekteringsmätning. Tidigare jobbat med 3D modellering & animation, mätteknik & smide.


Namn: Emil Forsberg
Bostadsort: Mölndal
Telefonnummer: 070-347 26 15
E-post: emil@vastkonsult.se
Erfarenhet: Utexaminerad från yrkeshögskolan 2020. jobbar med i huvudsak Bygg & Anläggningsmätning, men har även deltagit i precisionsavvägning på Västlänken.


Namn: Oscar Backersgård
Bostadsort: Harestad
Telefonnummer: 070-347 20 26
E-post: oscar@vastkonsult.se
Erfarenhet: Lantmäteriingenjör sedan 2021. Arbetar huvudsakligen med uppföljningsmätning.


Namn: Emil Johansson
Bostadsort: Svanesund
Telefonnummer: 070-347 26 40
E-post: emil.johansson@vastkonsult.se
Erfarenhet: Lantmäteriingenjör sedan 2021. Arbetar huvudsakligen med projekteringsmätning.