Vi har fusionerats ihop med Mitta AB per 24-01-03.

Mitta AB växer igen, förvärvar Västkonsult i Trollhättan AB

Utöver byggmätning erbjuder Västkonsult även kompletterande tjänster som till exempel projekteringsmätning, inmätning för bygglovs-handlingar, kontrollmätning, volymberäkningar, stomnätsmätning, arbetsledning, utstakning samt lägeskontroll och mätning med drönare såväl bild som LIDAR.

Mitta AB:s affärsverksamhet i förväntas i år omsätta ca 160 miljoner kronor. Mitta-koncernen är en av Nordens ledande konsultföretag inom mätning, geoteknik, fältgeoteknik, geolaboratorium och miljö som fortsätter att växa kraftigt och är verksamt i såväl Sverige som Finland och sedan årsskiftet även Norge.

”Vårt förvärv av Västkonsult i Trollhättan AB är i linje med såväl vår generella tillväxtstrategi som vår ambition att bli än större där vi har redan har etableringar. Marknaden i och runt Göteborg är en med hög efterfrågan på våra tjänster och tillsammans med Västkonsult kommer vi utgöra ett tydligt och tryggt alternativ för våra kunder i såväl mindre som större och komplexa mätningsuppdrag i regionen. Västkonsults tjänsteportfölj kommer stärka såväl vårt kunderbjudande som vår kapacitet på ett positivt sätt för våra kunder”, säger Henrik Malmberg, vd för Mitta AB.

Ytterligare information
Henrik Malmberg
vd, Mitta AB
+46 73 624 68 43
henrik.malmberg@mitta.se