Västkonsult är sedan 1994 etablerat som ett konsultföretag med inriktning mot bygg- och anläggningsbranschen.

Vi åtar oss alla vanligen förekommande arbetsuppgifter i branschen. Med egen kompetens eller med hjälp av underkonsulter, behärskar vi hela kedjan från exploatering till slutbesiktning. Vi har en mycket hög kompetens inom bygg- och anläggningsmätning, där vi är en ledande aktör i Västsverige. Vårt kontor ligger i Trollhättan, men våra medarbetare finns på flera orter i Västsverige. Vi åtar oss uppdrag över hela landet och även långt utanför Sveriges gränser.

Västkonsult har som mål att leverera efter kundens önskemål med hjälp av välutbildade medarbetare och modern utrustning. Vi utbildar kontinuerligt vår personal och förnyar löpande våra instrument. Vår policy är att den medarbetare som tilldelas ett eget kunduppdrag alltid skall ha erfarenhet av ett liknande uppdrag.

Västkonsult är en kompetent samarbetspartner för både stora och små uppdrag. Kontakta oss för mer information. De uppdrag som Västkonsult utför regleras av ABK  09.