Namn: Göran Wahlström
Bostadsort: Brålanda
Telefonnummer: 070-384 29 00
E-post: goran@vastkonsult.se
Titel: VD
Arbetsuppgifter: Ansvarar för företagets övergripande administration och marknadsföring. Ensam firmatecknare.

 

Namn: Bengt Rönnefors
Bostadsort: Stenungsund
Telefonnummer: 070-562 84 35
E-post: bengt@vastkonsult.se
Titel: Mättekniker, tidigare mätchef på Västkonsult.
Erfarenhet: Mer än 50 års erfarenhet i bygg- och anläggningsbranschen som bl a. som platschef och mätningschef. Bl.a. broar, dammbygge, gasledningar, hus och industribyggnader, markarbeten, tunnlar och bergrum, va-arbeten och vägbyggen.

Namn: Anders Augustsson
Bostadsort: Munkedal
Telefonnummer: 070-576 02 90
E-post: anders@vastkonsult.se
Titel: Mätningsingenjör
Erfarenhet: Bygg- och anläggningsingenjör, mer än 30 år i konsultbranschen som mätningstekniker. Bl.a. broar, hus och industribyggnader, markarbeten, va-arbeten, fältmätning och vägbyggen. Innehar behörighetstyp 1 för mätningstekniska arbeten i Trafikverket.

Namn: Kjell Vestberg
Bostadsort: Skepplanda
Telefonnummer: 070-348 01 67
E-post: kjell@vastkonsult.se
Titel: Mätningsingenjör
Erfarenhet: Bygg- och anläggningsingenjör, över 45 år i bygg- och anläggningsbranschen som arbetsledare, platschef, utsättare. Bl.a. broar, hus och industribyggnader, markarbeten, tunnel och bergrumsarbeten, va-arbeten och vägbyggen.

Namn: Mikael Malmgren
Bostadsort: Myggenäs
Telefonnummer: 070-347 23 54
E-post: mikael@vastkonsult.se
Titel: Mätningsingenjör
Erfarenhet: Bygg och anläggningsingenjör, 20 år på stadsbyggnadskontor som mätningstekniker och utsättare. Bl.a. hus och industribyggnader, markarbeten, va-arbeten och vägbyggen.

Namn: Jonas Guldbrandt
Bostadsort: Västra Frölunda
Telefonnummer: 070-347 29 33
E-post: jonas@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker.
Erfarenhet: Bygg och anläggningsingenjör, över 25 år i bygg- och anläggningsbranschen som utsättare. Bl.a. broar, hus och industribyggnader, markarbeten, va-arbeten och vägbyggen.

 

Namn: Claes-Göran Söder
Bostadsort: Väne-Ryr, Vänersborgs kommun
Telefonnummer: 070-608 47 80
E-post: skuleboda@telia.com
Titel: Mätningsingenjör
Erfarenhet: Över 45 års brancherfarenhet. Arbetat som Mät- och kartansvarig på Vänersborgs kommun. Býggledare/Mät (Mätningsansvarig) hos TrV inom Bana Väg i Väst. Innehar behörighetstyp 1 (högsta) för mätningstekninska arbeten i TrV. Arbetat som MKB-ingenjör hos lantmäteriet. Även utbildad vägmästare.

 

 

Namn: Håkan Johansson
Bostadsort: Landvetter
Telefonnummer: 070-347 29 34
E-post: hakan@vastkonsult.se
Titel: Mätningsingenjör
Erfarenhet: 5 år i byggbranschen varav 2 år som mätningsingenjör. Företrädelsevis erfarenhet av mark, VA- och väg, Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

Namn: Jan Lawesson
Bostadsort: Mölndal
Telefonnummer: 070-347 44 59
E-post: jan@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

Namn: Mauri Kukkonen
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 07
E-post: mauri@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker.
Erfarenhet: Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

Namn: Ola Hallberg
Bostadsort: Nödinge
Telefonnummer: 070-576 02 94
E-post: ola@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

 

Namn: Johan Lindroth
Bostadsort: Romelanda
Telefonnummer: 070-576 02 89
E-post:johan@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

 Namn: Jonathan Lagerman
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-576 02 93
E-post:jonathan@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Anställd sedan januari 2017.

 

 

 

Namn: Erik Nordh
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 35
E-post:erik@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Anställd sedan maj 2017.

 

 

 

Namn: Dominador Limeta
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 24 96
E-post:dominador@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

 

Namn: Micael Persson
Bostadsort: Borås
Telefonnummer: 070-347 22 46
E-post:micael@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Närmare 25 års erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschen. Tidigare arbetat som bl.a. snickare och arbetsledare. Efter genomgången utbildning till mätningstekniker anställd sedan mars 2018.

 

 

 

Namn: Ludvig Sydhagen
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 77
E-post:ludvig@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

 

Namn: Peter Kinde
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 87
E-post: peter@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Flertal anställningar inom svensk industri, bl.a. med inriktning ljud- och vibrationsmätning/kontroll. Agerar som extern lärare inom mätteknik.

 

 

Namn: Simon Johansson
Bostadsort: Landvetter
Telefonnummer: 070-347 27 57
E-post:simon@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

 

Namn: Petra Lumagbas
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 26 83
E-post:petra@vastkonsult.se
Titel: Mätningstekniker
Erfarenhet: Arbetar med projektet “Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet”.

 

 

Namn: Björn Hällås
Bostadsort: Göteborg
Telefonnummer: 070-347 22 78
E-post:petra@vastkonsult.se
Arbetar i dagsläget huvudsakligen med att på uppdrag av Trafikverket telefonledes kontakta fastighetsägare för att boka tid för genomförande av avvägning av källarens lägst punkt.