Geodesi

Vi utför:

 • Bygg & Anläggningsmätning, grundutrustning; hårdvara: GPS & Totalstationer, mjukvara: SBG Geo/GeoPad & Gemini Terrian
 • Kontroll & Monitorerings mätning, Utrustning; Leica Digitalavvägare, Fast monterade Totalstationer, mjukvara: Leica Geomos & Geomos Now
 • Projekteringsmätning, grundutrustning; hårdvara: GPS & Totalstationer, mjukvara: SBG Geo/GeoPad
 • Drönarflygning, översiktsbilder/filmer samt 3D modeller via Pix4D
 • Beräkning av nätutjämning för polygontåg, avvägningståg, stomnät, primär- och sekundärnät/byggplatsnät.
 • Digitalisering, scanning och tolkning av ritningar i plan och profil.
 • Massberäkning och arealberäkning av terrängmodeller, planer och tvärsektioner.
 • Kontroll av mängd- och nivåuppgifter.
 • Utsättningsdata för väglinjer, profiler, pålningsplaner, koordinatförteckningar och statistisk acceptanskontroll.
 • Vi levererar redovisningar på papper, cd, dvd, usb eller e-mail i de vanligast förekommande formaten.
 • Upprättande av mätningsprotokoll, koordinatförteckningar, planer, profiler, tvärsektioner och jämförelser.
 • Upprättande av mängdprotokoll, nivåkurvor, schakt-/fyllnadsplaner, relationsritningar och relationsunderlag med skisser.

Utbildning

Vi anordnar utbildningar med utgångspunkt från era önskemål och kursdeltagarnas förkunskaper vilket kan innebära:

 • Grundläggande geodesiutbildning.
 • Uppställning, funktionskontroll, kalibrering och polär inmätning/utsättning med totalstation.
 • Massberäkningar med terrängmodell.
 • Satsmätning för olika sorters nät och polygontåg med totalstation/fältdator.
 • Beräkning av satsmätning och nätutjämning.
 • Avvägning med instrument och laser.