Pågående projekt


Projekt: Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet
Plats: Göteborg
Beställare: Trafikverket genom Golder Associates AB
Följande utför Västkonsult: Projektering, etablering och genomförande av sättningsmätning/ precisionsavvägning av befintligheter, Projektering, konfigurering, drift och underhåll av automatisk 3 D mätning med totalstationer (monitorering). Export, presentation och analys av mätdata via web. Konfigurering, drift och underhåll av web. Vidare har kontrollmätning av anslutningspunkter i plan och höjd genomförts genom statiskmätning.


​Projekt: Västlänken, deletapp Kvarnberget
Plats: Göteborg
Beställare: AGN Haga AB
Följande utför Västkonsult: Projektering, etablering och genomförande av sättningsmätning/ precisionsavvägning av befintligheter, Projektering, konfigurering, drift och underhåll av automatisk 3 D mätning med totalstationer (monitorering). Export, presentation och analys av mätdata via web. Konfigurering, drift och underhåll av web.


Projekt: Västlänken, deletapp Haga
Plats: Göteborg
Beställare: AGN Haga AB
Följande utför Västkonsult: Projektering, etablering och genomförande av sättningsmätning/ precisionsavvägning av befintligheter. Projektering av 3 D monitorering genom automatiserade totalstationer.