Ledningssystem

Västkonsult arbetar sedan hösten 2009 i enlighet med följande ledningssystem:
ISO 9001:2008 för kvalite
ISO 14001:2004 för miljö
AFS 2001:01 för arbetsmiljö

Konsulter vid byggandet av ledningssystemen har varit QiM AB, Quality in Management (www.qim.se).