Avslutade referensprojekt


Projekt: Västlänken, deletapp Kvarnberget
Plats: Göteborg
Beställare: AGN Haga AB
Följande utför Västkonsult: Projektering, etablering och genomförande av sättningsmätning/ precisionsavvägning av befintligheter, Projektering, konfigurering, drift och underhåll av automatisk 3 D mätning med totalstationer (monitorering). Export, presentation och analys av mätdata via web. Konfigurering, drift och underhåll av web.


Projekt: Västlänken, deletapp Haga
Plats: Göteborg
Beställare: AGN Haga AB
Följande utför Västkonsult: Projektering, etablering och genomförande av sättningsmätning/ precisionsavvägning av befintligheter. Projektering av 3 D monitorering genom automatiserade totalstationer.


Projekt: Tölö Trädgårdar – exploateringsområde
Plats: Kungsbacka
Företagets namn: Utetjänst i Kungsbacka AB
Följande utfört av Västkonsult: All mätning under produktion.

Projekt: Vägbygge
Plats: Ullevimotet, Göteborg
Företagets namn: PEAB
Följande har Västkonsult utfört: Utsättning, inmätning och dokumentation för kvalitetssäkring och relationsunderlag för VA, vägar och broar.

Projekt: Betongtunnel för järnväg under motorväg och tillfartsväg till motorväg
Plats: Vid Öresundsbron, Malmö
Företagets namn: PEAB
Följande har Västkonsult utfört: Utsättning, inmätning och dokumentation.

Projekt: Järnvägstunnel
Plats: Trollhättan
Företagets namn: NCC
Följande har Västkonsult utfört: Utsättning, inmätning (bl.a. med ”tunnelrobot”) och dokumentation.

Projekt: Bangård och järnväg
Plats: Öxnered
Företagets namn: Skanska
Följande har Västkonsult utfört: Komplettering av Banverkets stomnät samt utsättning, inmätning och dokumentation.

Projekt: Kaj
Plats: Älvsborgshamnen, Göteborg
Företagets namn: Phil-Aarsleff
Följande har Västkonsult utfört: Utsättning, inmätning och dokumentation.

Projekt: Biografanläggningen Bergakungens sal
Plats: Göteborg
Företagets namn: PEAB
Följande har Västkonsult utfört: Utsättning, inmätning, dokumentation och mängdberäkning.

Projekt: Hensettningsbanegård (Timmerterminal för järnväg).Plats: Kongsvinger, Norge
Företagets namn: PEAB
Följande har Västkonsult utfört: Mätning för terrängmodel, utsättning av växlar och perronger, kontrollmätning av underbyggnad dokumentation, samt upprättande av byggnät. Plats: Kongsvinger, Norge

Projekt: Oljeraffinaderi
Plats: Scanraff, Lysekil
Företagets namn: Skanska
Följande har Västkonsult utfört: Kompletteringsmätning för stomnät samt utsättning, inmätning och dokumentation för plintar och bultgrupper för rörgata.

Projekt: Projekteringsmätning för riksväg 44
Plats: Från Trestad Center till Uddevalla
Företagets namn: Skandiakonsult och J&W
Följande har Västkonsult utfört: Inmätning för terrängmodell, utsättning och inmätning för borrpunkter samt utsättning av väglinjer.

Projekt: Oljeraffinaderi
Plats: Scanraff, Lysekil
Företagets namn: Skanska
Följande har Västkonsult utfört: Kompletteringsmätning för stomnät samt utsättning, inmätning och dokumentation för plintar och bultgrupper för rörgata.

Projekt: Svängd och doserad vägbro över järnväg
Plats: Skårby, Kungälv
Företagets namn: Veidekke
Följande har Västkonsult utfört: Utsättning, inmätning, dokumentation och mängdberäkning.

Projekt: VA-projektering
Plats: Hakenäset, Tjörn
Företagets namn: BBK Teknik- och miljökonsulter, numera del av ÅF infrastructure AB
Följande har Västkonsult utfört: Mätning för VA-projektering

Projekt: Tryckspillvattenledningar på havsbotten.
Plats: Mellan bl.a. Kyrkesund och Rönnäng på Tjörn.
Företagets namn: Frog Construction & Diving
Följande utför Västkonsult: Utsättning, inmätning och massberäkning.

Projekt: LD5
Plats: Borealis i Stenungsund
Företagets namn: Hollandia B.V.
Följande utför Västkonsult: Kontroll av stål och bultar i stöd för rörgator.