Pågående projekt

Projekt: Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet
Plats: Göteborg
Beställare: Trafikverket genom Golder Associates
Följande utför Västkonsult: Rörelsemätning ovan mark genom bl.a. precisionsavvägning, spårmätning och monitorering. Projekt tid 10 år.

Projekt: Tölö Trädgårdar – exploateringsområde
Plats: Kungsbacka
Företagets namn: Utetjänst i Kungsbacka AB
Följande utför Västkonsult: All mätning under produktion.

 

Projekt: Exploterings-område i delvis befintlig bebyggelse, samt VA-omläggning.
Plats: Kungsviken, Tjörn
Företagets namn: Åf Infrastructure AB
Följande utför Västkonsult: VA-inventering och mätning för VA- och vägprojektering, samt mätning för relationshandlingar.